Modus Therapeutics tillkännager ny strategi för klinisk utveckling av Sevuparin som en potentiell behandling vid sepsis / septisk chock

Inga läkemedel är för närvarande godkända som behandling för detta stora medicinska problem

STOCKHOLM, SVERIGE – 10 mars 2021: Modus Therapeutics AB som är ett företag inriktat på innovativa behandlingar för patienter med angelägna medicinska behov, tillkännager en ny strategi med fokus på klinisk utveckling av sevuparin som ny potentiell behandling för sepsis / septisk chock. Det finns även möjlighet att utöver sepsis på sikt utvidga indikationsområdet till andra former av systemisk inflammation vilket drabbar miljontals patienter som följd av allvarliga medicinska tillstånd som större trauma och kirurgi, autoimmunitet och virusinfektion. Modus Therapeutics räknar med att påbörja en första klinisk prövning av sevuparin i detta nya program runt årsskiftet 2021/2022. Sevuparin har redan visat en gynnsam säkerhetsprofil i tidigare kliniska program.

Hos många patienter resulterar dessa allvarliga tillstånd i okontrollerad systemisk inflammation (även känd som systemiskt inflammatoriskt responssyndrom, SIRS), som sedan kan utvecklas till chock och multiorgansvikt.

Den allvarligaste typen av sepsis, septisk chock, är en ledande dödsorsak på intensivvårdsavdelningar världen över, med en dödlighet som vanligtvis överstiger 30%. Det finns för närvarande inget tillgängligt läkemedel som är specifikt avsett att användas för att behandla patienter med sepsis. Sepsis anses vara ett av de mest kostsamma tillstånden att behandla inom sjukhusvården. År 2019 beräknades USA: s vårdkostnader för patienter med sepsis uppgå till 23 miljarder dollar.

Modus Therapeutics’ VD, John Öhd, kommenterar dagens tillkännagivande, ”Jag är entusiastisk över vår nya strategi att utveckla sevuparin till behandling mot sepsis / septisk chock, ett tillstånd där nya behandlingar är efterlängtade. Sevuparin är en läkemedelskandidat i klinikfas med gynnsam säkerhetsprofil och det var genom vårt samarbete med professor Lennart Lindbom och hans forskargrupp inom mikrovaskulär fysiologi vid Karolinska Institutet som vi kunde lära oss om fördelarna med sevuparinets verkan på flera av komponenterna som driver systemisk inflammation. Fynden gjorde det möjligt att identifiera denna nya och spännande terapimöjlighet. Vi planerar att starta den första kliniska prövningen med sevuparin i det här nya programmet runt årsskiftet 2021/2022 och jag ser fram emot att kunna ge uppdateringar allt eftersom vi arbetar med det nya projektet som har potential att förändra behandlingsmöjligheterna inom sepsis /septisk chock.”

Sevuparin är ett innovativt patenterat polysackaridläkemedel i klinisk utvecklingsfas med en multimodal verkningsmekanism som inkluderar antiinflammatoriska, anti-adhesiva och antiaggregerande effekter. Det verkar genom att binda och neutralisera kroppsegna skadliga ämnen som genereras av vita blodkroppar[1] under systemisk inflammation. På så vis kan sevuparinet bryta den molekylära händelsekedja som leder till kärlskada och plasmaläckage hos patienter med sepsis / septisk chock och andra inflammatoriska manifestationer. Denna aktivitet har visats i prekliniska djurmodeller såväl som in vitro med humana celler, där sevuparin har skyddat blodkärlen och vitala organ.

Den kliniska erfarenheten av sevuparin är stor. Den omfattar exponering i 145 av både friska frivilliga och patienter med malaria och sicklecell-sjukdom upp till och med fas 2. Dessa säkerhetsdata bidrar till en snabbare utveckling av sevuparin i nya indikationer.

Modus Therapeutics lanserar idag även en ny webbplats där mer bakgrund ges till företagets reviderade strategi för sevuparin och dess potential att förändra behandlingsalternativen för sepsis / septisk chock.

[1] Rasmuson et al, 2019

För ytterligare information kontaktas:

John Öhd, CEO, Modus Therapeutics:

Tel: +46 70 766 8097
E-mail: john.ohd@modustx.com

Nathaniel Dahan or David Dible, Citigate Dewe Rogerson

Tel: +44 20 7638 9571
E-mail: modustx@citigatedewerogerson.com

 

FÖR REDAKTÖRER

Om Modus Therapeutics AB

Modus Therapeutics är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar sevuparin med fokus på sjukdomar med högt medicinskt behov. Företagets fokus i närtid är att utveckla sevuparin för patienter med sepsis / septisk chock som är ett allvarligt och ofta dödligt tillstånd. Modus stöds av Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV), KDev Investments AB, (del av Karolinska Development AB och Rosetta Capital), Östersjöstiftelsen och Praktikerinvest AB.

Om sevuparin

Sevuparin är ett innovativt patenterat polysackaridläkemedel i klinikfas med en multimodal verkningsmekanism, inklusive antiinflammatoriska, anti-adhesiva och antiaggregerade effekter. Sevuparin är en heparinoid med markant försvagade antikoagulationsfunktioner som gör att väsentligt högre doser kan ges jämfört med vanliga heparinoider, utan risk för blödningsbieffekter. Sevuparin utvecklas för närvarande i två formuleringar – en avsedd för intravenös dosering och en subkutan formulering som möjliggör dosering i öppenvård och hemmiljö.

Om allvarlig systemisk inflammation

Tillstånd med allvarlig systemisk inflammation (även känt som systemiskt inflammatoriskt responssyndrom, SIRS) är fruktade komplikationer till medicinska tillstånd som infektion, trauma och större operationer. Det kännetecknas av ett okontrollerat systemiskt inflammatoriskt svar som kan utvecklas till chock och multiorgansvikt. Ett exempel på detta är septisk chock, som är en ledande dödsorsak i intensivvårdsavdelningar över hela världen, med dödlighet som oftast ligger över 30%.

Vid systemiska inflammationsreaktioner kan vaskulär hyperpermeabilitet orsakad av det inflammatoriska svaret ge upphov till betydande endotelskador, plasmaläckage och överdriven ödembildning. Lungcirkulationen är särskilt sårbar vilket leder till andningssvårigheter och med tiden följer mer avancerade skador på andra organ. Neutrofila granulocyter, som släpper ut en mängd potenta inflammatoriska ämnen med permeabilitetsökande egenskaper spelar en central roll till exempel vid nedbrytningen av barriären mellan lungblåsor och kärl vilket bidrar till lungödem vid dessa tillstånd.

Det finns för närvarande inga tillgängliga läkemedel som specifikt behandlar patienter med okontrollerad systemisk inflammation såsom sepsis. Nuvarande åtgärder i sjukhuspatienter inriktar sig på vätskebehandling, blodtryckshöjande läkemedel, syrgas, steroider och mekanisk ventilation.