Claes Lindblad is Chief Financial Officer at Modus. He has over 20 years of pharmaceutical and medtech experience in a range of sales and marketing, operational and financial roles. Before joining Modus Therapeutics, he was the CFO of OssDsign, where he led the finance and administrative functions of the company and played a key role in the company’ IPO on Nasdaq First North, as well as acquisition activities. Claes has a multi-disciplinary background with qualifications in both chemical, and administrative sciences from the university of Karlstad.

Claes Lindblad är finansdirektör på Modus. Han har över 20 års erfarenhet av läkemedel och medicinteknik inom en rad försäljnings- och marknadsförings-, operativa och finansiella roller. Innan han började på Modus Therapeutics var han CFO för OssDsign, där han ledde företagets finansiella och administrativa funktioner och spelade en nyckelroll i företagets börsintroduktion på Nasdaq First North samt i dess förvärv av ett annat företag. Claes har en tvärvetenskaplig bakgrund med kvalifikationer inom både kemisk och administrativ vetenskap från Karlstads universitet.

Chief Financial OfficerFinansdirektör1